Annulering bijeenkomsten van Mantelzorgnetwerk

Ook vanuit het Mantelzorgnetwerk/Sociaal Werk De Kop zijn er een aantal bijeenkomsten komende week die komen te vervallen i.v.m. het corona virus:

  • Zaterdag 14 maart: activiteit voor de jonge mantelzorgers is verschoven naar de datum 9 mei. Zelfde plek en programma.
  • Maandag 16 maart: clusteroverleg GGZ/Lvg vervalt.
  • Dinsdag 17 maart:  MS-Café vervalt, nieuwe datum volgt.Hartelijke groet
    Paula Bierma

    Buurtwerker team Oost
    Coördinator VIP! en Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

MS-Café Steenwijkerland

MS-Café Steenwijkerland wordt georganiseerd voor en door mensen met de ziekte MS (Multiple Sclerose). Heb jij of heeft je partner de ziekte MS en ook behoefte om eens te praten met iemand die hier ook mee te maken heeft? Dan nodigen we je van harte uit om aan te schuiven. De plek om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen!
<<Lees meer>>

Symposium Technologie in de Zorg en Kennisoverdracht aan Ouderen

De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vraagt met dit symposium aandacht voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol (laten) spelen in de Overijsselse samenleving. Het symposium en de ontmoetingsmarkt is onderdeel van het PROO-project waarmee wij kennisoverdracht zorgtechnologieën aan senioren willen realiseren.

<<Lees meer en/of aanmelden>>

Huisvestingsopgave Wonen en Zorg – Gemeente Steenwijkerland


Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. De gemeente Steenwijkerland wil zich er samen met zorgaanbieders en corporaties voor inspannen om zelfstandig thuis wonen voor zoveel mogelijk mensen (zowel woningeigenaren als huurders) mogelijk te maken. Langer zelfstandig thuis wonen stelt eisen aan de woningvoorraad én aan de beschikbare zorg en ondersteuning. Een deel van de bestaande woningvoorraad is op dit moment (nog) niet geschikt voor ouderen of mensen met een ondersteuningsvraag. Daarnaast is er behoefte aan moderne (geclusterde) woonvormen die aansluiten op de huidige woonwensen van de inwoners. Om in te spelen op deze behoefte, is zowel nieuwbouw als transformatie van het bestaande vastgoed vereist.
Begeleidende brief    Volledige opgave en onderzoek
Continue reading “Huisvestingsopgave Wonen en Zorg – Gemeente Steenwijkerland”