Het eigen huis, een onderzoek naar langer zelfstandig thuis wonen en de bewustwording hiervan

Het adviesrapport “Het eigen huis, een onderzoek naar langer zelfstandig thuis wonen en de bewustwording hiervan binnen de gemeente Steenwijkerland”. Dit adviesrapport is opgesteld aan de hand van een adviesvraag vanuit de gemeente Steenwijkerland. Het onderzoek is uitgevoerd door een vierdejaarsstudent Toegepaste Gerontologie: Age-Friendly Design & Innovation in het kader van de afstudeeropdracht vanuit Hogeschool Windesheim.
<<Lees hier het volledige adviesrapport>>