Mobiliteit met betrekking tot openbare ruimtes

De vragen gaan over uw mobiliteit met betrekking tot openbare ruimtes. Onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, pleinen, parken. Kortom een ruimte die niet direct door een groep of individu kan worden toegeëigend.
Lees hier<<het hele onderzoek>>