Meldpunt Zorg en Leefbaarheid Overijssel

Zorgbelang Overijssel vangt al vele jaren signalen van inwoners, patiënten en cliënten op.

Deze signalen komen binnen via onze achterban, bijeenkomsten, onze ombudsvrouw, klachtenfunctionarissen en onafhankelijke clientondersteuners ( clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl ).
En ook via meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl . Het meldpunt wordt gefinancierd door de provincie Overijssel en gemeenten.  Zij ontvangen uitgebreide rapportages. Heeft u een melding, geef het door!
In de bijlage vindt u een kort overzicht van de belangrijkste thema’s uit de 2e helft van 2023 terug.

De signalen delen wij met de adviesraden van gemeenten, cliëntenraden van instellingen, onze vertegenwoordigers in het ROCOV of met landelijke belangenorganisaties zoals Mind, de Patiëntenfederatie of Iederin.

Soms bespreken wij de meldingen met bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of de inspectie Gezondheid en Jeugd. Vaak ondernemen wij gericht actie om een knelpunt op te lossen en te voorkomen dat in de toekomst eenzelfde probleem ontstaat. Overigens zijn wij ook benieuwd naar positieve voorbeelden, waarvan iedereen kan leren. Zo worden knelpunten en goede voorbeelden ook meegenomen bij de uitvoering van de regioplannen.

Wilt u meer weten van ons meldpunt of zelf iets melden, stuur dan een mail naar meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl
<<Signalen uit Overijssel>>