Dag van de Mantelzorg gaat NIET door

Met de huidige ontwikkelingen rond corona hebben we na overleg besloten om de middag in de Meenthe op 10 november, de Dag van de Mantelzorg Niet door te laten gaan.
Heel jammer, maar wat ons betreft de meest verstandige keus op dit moment.
We willen alle aanmelders heel hartelijk bedanken, hopelijk tot een volgende keer.
Dit bericht zullen we ook delen in de (sociale) media, zodat iedereen zoveel mogelijk op de hoogte is. Helpen jullie doorgeven?

En… er is natuurlijk ook nog het een en ander wat wel doorgaat, met in achtneming van alle dan actuele maatregelen.

  • In de hele gemeente zal bij alle ontmoet activiteiten van Sociaal Werk De Kop aandacht zijn voor mantelzorgers en mantelzorg.
  • Het Alzheimer Trefpunt in wijkcentrum de Gagels gaat door op 9 november
  • Het Hersenletseltrefpunt gaat door in de Zuidwester op 11 november
  • Maar ook is er bijvoorbeeld op zondag 14 november een online gratis yogales te volgen voor mantelzorgers door Yin Yoga Sound. (zie facebook Mantelzorgnetwerk)

En we gaan ervan uit dat alle organisaties ook binnen de eigen mogelijkheden aandacht besteden aan deze belangrijke dag en de mantelzorgers zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten J

Mocht het nog vragen opleveren dan horen we het graag!

Dus hoe dan ook, op naar een mooie week en dag voor mantel zorgend Steenwijkerland volgende week!

Namens Sociaal Werk De Kop:
Hartelijke groet,

Paula Bierma,
Buurtwerker team Noord-Zuid
Coördinator VIP! en Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland