Afblazen gezamenlijke actie onder de vlag van vakbonden op 18 maart

Zoals bekend organiseren de vakbonden (FNV, CNV, VCP) op 18 maart a.s. actiedagen in het land voor een goed pensioen. Ook de KNVG en NVOG wilden daarbij graag hun stem laten horen om hun onvrede te kunnen uiten over het verloop van het overleg over een nieuw pensioenstelsel. Met FNV hadden KNVG en NVOG afspraken gemaakt over onze zichtbaarheid op het podium en ook over de inhoud van ons verhaal is gesproken, hoewel wij niet op alle punten dezelfde mening zijn toegedaan.

Achter de schermen hebben KNVG en NVOG keihard gewerkt om onze bijdrage aan de pensioenmanifestaties in het land gestalte te geven. Helaas kregen wij vandaag het bericht dat er maar op een enkel podium ruimte zou zijn voor een woordvoerder van KNVG of NVOG en dat onze woordvoeringslijn op een aantal punten aangepast diende te worden.
Dit is voor ons onacceptabel, omdat aan de twee voorwaarden waaraan we onze ondersteuning verbonden (voldoende zichtbaar en eigen tekst) niet kan worden voldaan. We hebben de vakbonden dan ook laten weten van onze ondersteuning af te zien. KNVG en NVOG beraden zich nu over acties onder eigen vlag.
Met onze mails in maart hebben wij onze leden opgeroepen om op 18 maart a.s. naar een van de steden in hun eigen provincie te gaan waar actie wordt gevoerd.
Het spijt ons zeer dat wij u nu moeten meedelen dat deze bijeenkomsten niet onder gezamenlijke vlaggen van de vakbonden en KNVG en NVOG zullen plaatsvinden op 18 maart.
Het staat u natuurlijk vrij met uw eigen vereniging of zelfs op persoonlijke titel naar een van de actiesteden gaan.
KNVG en NVOG zullen niet nalaten hun standpunten bij alle mogelijke gelegenheden over het voetlicht te blijven brengen.

Met vriendelijke groet,
Joep Schouten             Jaap van der Spek
Voorzitter KNVG         Voorzitter NVOG
___________________________________________________________________________
KNVG en NVOG
Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo Postbus 2069, 3500 GB Utrecht
077-3541050 030-284 60 80
secretariaat@knvg.nl  nvog@gepensioneerden.nl