Welkom

Per 1 januari 2018 is de Stichting Senioren Platform Steenwijkerland opgericht, en ontstaan uit de RSOB. Dit omdat het aantal verenigingen, wat zich hierbij aansloot, steeds minder werd en dat wij er voor alle senioren in Steenwijkerland willen zijn.

De belangenbehartiging vindt vooral plaats op gemeentelijk niveau, en werkt ook samen met Sociaal Werk De Kop.
Op landelijk niveau opereren de verenigingen en bonden, vaak in samenwerking met andere organisaties zoals met politici, het bedrijfsleven, NVOG en anderen om te komen tot een volwaardige rol voor senioren in de samenleving.

Samenwerken
Soms kan de belangenbehartiging het best door de plaatselijke verenigen gebeuren. Het is doelmatiger en doeltreffender om samen te werken om een bepaald doel te bereiken. Twee zijn sterker dan één en dubbel werk wordt zo voorkomen. Als er bijvoorbeeld veel klachten zijn over een zorginstelling is een gezamenlijke aanpak beter dan dat iedere Ouderen vereniging in de regio dit afzonderlijk aanpakt.

Dit geld ook voor problemen of wensen  die spelen bij de gemeente. Zo een orgaan wat in voorkomende gevallen namens alle Ouderenverenigingen kan spreken moet er dan ook zijn.

FASv-verenigingen en afdelingen van KBO/PCOB, uit Steenwijkerland, hebben daarom besloten hiervoor een nieuw orgaan op te richten n.l.

Stichting Senioren Platform Steenwijkerland, kortweg: SPS