Dag van de Mantelzorg gaat NIET door

Met de huidige ontwikkelingen rond corona hebben we na overleg besloten om de middag in de Meenthe op 10 november, de Dag van de Mantelzorg Niet door te laten gaan.
Heel jammer, maar wat ons betreft de meest verstandige keus op dit moment.
We willen alle aanmelders heel hartelijk bedanken, hopelijk tot een volgende keer.
Dit bericht zullen we ook delen in de (sociale) media, zodat iedereen zoveel mogelijk op de hoogte is. Helpen jullie doorgeven?

En… er is natuurlijk ook nog het een en ander wat wel doorgaat, met in achtneming van alle dan actuele maatregelen.

  • In de hele gemeente zal bij alle ontmoet activiteiten van Sociaal Werk De Kop aandacht zijn voor mantelzorgers en mantelzorg.
  • Het Alzheimer Trefpunt in wijkcentrum de Gagels gaat door op 9 november
  • Het Hersenletseltrefpunt gaat door in de Zuidwester op 11 november
  • Maar ook is er bijvoorbeeld op zondag 14 november een online gratis yogales te volgen voor mantelzorgers door Yin Yoga Sound. (zie facebook Mantelzorgnetwerk)

En we gaan ervan uit dat alle organisaties ook binnen de eigen mogelijkheden aandacht besteden aan deze belangrijke dag en de mantelzorgers zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten J

Mocht het nog vragen opleveren dan horen we het graag!

Dus hoe dan ook, op naar een mooie week en dag voor mantel zorgend Steenwijkerland volgende week!

Namens Sociaal Werk De Kop:
Hartelijke groet,

Paula Bierma,
Buurtwerker team Noord-Zuid
Coördinator VIP! en Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Inloopspreekuur voor reizen met het OV

Persbericht                         

Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer met inloopspreekuren op locatie binnen de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel.

Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus.

Lees hier <<het volledige bericht>>

Technologie, Zorg en Wonen Symposium / Informatiemarkt

Donderdag 11 november 2021, 10.00-16.00 uur  Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden. De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vraagt met dit symposium aandacht voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol spelen in de Overijsselse samenleving.
Het symposium en de informatiemarkt zijn onderdeel van het PROO-project waarmee wij kennisoverdracht zorgtechnologie aan senioren willen realiseren. Tevens vragen wij aandacht voor de woonzorgvisie op senioren.
Lees hier <<2021-PROO,symposium uitnodiging>>

Blijf Mobiel Beurs

De Stichting Senioren Platform Steenwijkerland heeft het voornemen om op 30 oktober 2021 van 11.00 tot 16.00 uur de Blijf Mobiel Beurs te organiseren in de Meenthe te Steenwijk
Tijdens deze beurs willen we ouderen uitgebreid informatie bieden over de wijze waarop ouderen en mensen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast willen we gelegenheid bieden vraag en aanbod op gebied van mobiliteit bij elkaar te brengen.
De maatschappij is er op gericht om dit te stimuleren. Door middel van deze beurs willen wij daar een steentje aan bijdragen.
De vraag van ons is of u wilt meewerken aan deze beurs? Graag vernemen wij op zo kort mogelijk termijn of u hieraan wilt meewerken.
Lees hier <<het volledige bericht>>
Hier kunt u zich nog  <<opgeven>>

Persbericht – Voorkom toenemende financiële uitzichtloosheid kwetsbare 55-plusser

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM.
De organisaties pleiten voor maatregelen die ervoor zorgen dat de groeiende groep kwetsbare jonge senioren financieel wordt ontzien en worden gesteund bij het vinden van betaald werk. Het huidige, demissionaire, kabinet zou nu al moeten afzien van (en compensatie bieden voor) maatregelen die de uitkeringshoogte voor jonge senioren aantasten, de drempel moeten verlagen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 35% naar 15% arbeidsongeschiktheid en de kostendelersnorm moeten afschaffen.
<<Volledig persbericht>>
<<Lees hier het volledige Regioplan 2021>>

Persbericht Online OV-reizen

Persbericht

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het
OV
Reizen met het openbaar vervoer.
Hoe pakt u dat aan?

Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in z’n werk gaat.
Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon.
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of
telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u van ons een inlogcode.
Weet u niet precies hoe het werkt? Dan helpen we u graag telefonisch op weg.

Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding.

U kunt gratis deelnemen. Bij een eventueel proefreisje betaalt u uw eigen reiskosten.

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Contactinformatie
OV-ambassadeurs

p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038 – 45 40 130

De impact van de coronacrisis op mantelzorgers

Door de uitbraak van het coronavirus heeft de Nederlandse overheid in maart 2020 maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zowel de ziektedreiging als de landelijke maatregelen hebben in de afgelopen periode grote gevolgen gehad voor het dagelijks leven van iedereen, maar in het bijzonder ook van mantelzorgers. Er is bijvoorbeeld sprake geweest van het stopzetten van de dagbesteding, het niet kunnen bezoeken van een naaste in het verpleeg- of verzorgingshuis en het wegvallen van ondersteuning. Hierdoor werd de zorg voor de naaste intensiever.
Maar wat is nu precies de impact van het coronavirus op het leven van de mantelzorgers in de regio IJsselland?
Dit heeft GGD IJsselland in juni en juli 2020 onderzocht.
In <<deze factsheet>> 
worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd.

Mobiliteit met betrekking tot openbare ruimtes

De vragen gaan over uw mobiliteit met betrekking tot openbare ruimtes. Onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, pleinen, parken. Kortom een ruimte die niet direct door een groep of individu kan worden toegeëigend.
Lees hier<<het hele onderzoek>>