Annulering bijeenkomsten van Mantelzorgnetwerk

Ook vanuit het Mantelzorgnetwerk/Sociaal Werk De Kop zijn er een aantal bijeenkomsten komende week die komen te vervallen i.v.m. het corona virus:

  • Zaterdag 14 maart: activiteit voor de jonge mantelzorgers is verschoven naar de datum 9 mei. Zelfde plek en programma.
  • Maandag 16 maart: clusteroverleg GGZ/Lvg vervalt.
  • Dinsdag 17 maart:  MS-Café vervalt, nieuwe datum volgt.Hartelijke groet
    Paula Bierma

    Buurtwerker team Oost
    Coördinator VIP! en Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

MS-Café Steenwijkerland

MS-Café Steenwijkerland wordt georganiseerd voor en door mensen met de ziekte MS (Multiple Sclerose). Heb jij of heeft je partner de ziekte MS en ook behoefte om eens te praten met iemand die hier ook mee te maken heeft? Dan nodigen we je van harte uit om aan te schuiven. De plek om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen!
<<Lees meer>>

Symposium Technologie in de Zorg en Kennisoverdracht aan Ouderen

De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vraagt met dit symposium aandacht voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil hierbij een actieve rol (laten) spelen in de Overijsselse samenleving. Het symposium en de ontmoetingsmarkt is onderdeel van het PROO-project waarmee wij kennisoverdracht zorgtechnologieën aan senioren willen realiseren.

<<Lees meer en/of aanmelden>>

Altijd al willen praten met een zorgrobot?

Met slimme technologische uitvindingen kunnen steeds meer mensen langer thuis wonen. En door zorgtechnologie passend in te zetten, ontstaat meer ruimte binnen de zorgteams om juist meer tijd in te zetten bij complexe zorgvragen waar fysieke aanwezigheid echt nodig is. Op maandag 27 januari gaat de E-healthweek van start. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de ledenvereniging organiseren op 28 en 31 januari twee bijeenkomsten waar u kennis kunt maken met verschillende vormen van zorgtechnologie. Technologie van nu, die de zorg verlicht en het leefplezier en de eigen regie bij kwetsbare mensen vergroot.
<<Lees hier het hele persbericht>>

Voorlichting Levenstestament

Seniorenplatform Steenwijkerland geeft voorlichting over het levenstestament.
Een levenstestament is iets voor iedereen. Als het noodlot toeslaat, kan een levenstestament van pas komen. Bijvoorbeeld als je een ongeluk krijgt en zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Wie beheert dan jouw vermogen, wie betaalt de lopende rekeningen en wie zorgt er dan voor allerlei andere zaken?
We organiseren daar voorlichtingsavonden voor. Neem dan ook uw familie of vertrouwenspersoon mee.

Flyer met alle datums

Blijf Mobiel Beurs

BLIJF MOBIEL BEURS
Zaterdag 12 oktober De Meenthe – Steenwijk van 11.00—16.00 uur
Wilt u ook langer thuis blijven wonen? Wilt u ook uw sociale contacten blijven onderhouden?
Kom dan naar de Blijf Mobiel Beurs, deze is toegankelijk voor alle senioren. Hier kunt u alle informatie krijgen om mobiel te blijven en langer gezond in uw eigen woning te wonen.

Flyer Blijf Mobiel Beurs 2019

Impressie van de Blijf Mobiel Beurs 2019

Huisvestingsopgave Wonen en Zorg – Gemeente Steenwijkerland


Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. De gemeente Steenwijkerland wil zich er samen met zorgaanbieders en corporaties voor inspannen om zelfstandig thuis wonen voor zoveel mogelijk mensen (zowel woningeigenaren als huurders) mogelijk te maken. Langer zelfstandig thuis wonen stelt eisen aan de woningvoorraad én aan de beschikbare zorg en ondersteuning. Een deel van de bestaande woningvoorraad is op dit moment (nog) niet geschikt voor ouderen of mensen met een ondersteuningsvraag. Daarnaast is er behoefte aan moderne (geclusterde) woonvormen die aansluiten op de huidige woonwensen van de inwoners. Om in te spelen op deze behoefte, is zowel nieuwbouw als transformatie van het bestaande vastgoed vereist.
Begeleidende brief    Volledige opgave en onderzoek
Continue reading “Huisvestingsopgave Wonen en Zorg – Gemeente Steenwijkerland”

Aankondiging: Ervaar het openbaar vervoer!

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis in Steenwijk.

Tijdens de proefreis op dinsdag 28 mei 2019 laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders, en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.  Continue reading “Aankondiging: Ervaar het openbaar vervoer!”